Marek Ostrowski, mgr inż. arch.

Absolwent WBiA Politechniki Szczecińskiej 2005.

W pracy naukowej zajmuje się problematyką mieszkalnictwa i zagadnieniami społecznymi w architekturze.