Mariusz Tuszyński, dr inż. arch.

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (1994).
Doktorat: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Wrocławskiej (2007), obroniony z wyróżnieniem.
Architekt, nauczyciel akademicki. rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej (2012).
Promotor prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.
Członek Izby Architektów RP.

Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: ergonomia, antropologia architektury i urbanistyki, projektowanie architektoniczne obiektów użyteczności publicznej , szkolnictwa, służby zdrowia i opieki społecznej. 

Problematyka prac dyplomowych: projektowanie obiektów użyteczności publicznej, projektowanie zespołów mieszkaniowo-usługowych, przebudowa i modernizacja osiedli mieszkaniowych, rewitalizacja obiektów lub fragmentów zabudowy śródmiejskiej, projektowanie obiektów sportu, rekreacji i turystyki, projektowanie obiektów rehabilitacji i opieki społecznej.  Nagrody i wyróżnienia za opiekę nad pracami dyplomowymi.

Projektant (1997) wielu obiektów użyteczności publicznej, służby zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Nagrody i wyróżnienia w konkursach architektonicznych i urbanistycznych.  

Publikacje i zainteresowania badawcze z zakresu: śródmieście i centrum miasta, rewitalizacja i konserwacja zabudowy historycznej, kształtowanie przestrzeni publicznej.