Leszek Świątek,, dr inż. arch.

W latach 1983 – 1989 studia architektoniczne na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Od 1990 r asystent na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (obecnie ZUT), w Zakładzie Projektowania Architektonicznego Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego. W 2000 r uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wykładowca na kursach Fundacji Sendzimira „Challenges of Sustainable Development”. Stypendysta holenderskiego Ministerstwa Budownictwa i Ochrony Środowiska w ramach kursu „Sustainable Building and Urban Development” realizowanego przez Institute for Housing Studies w Roterdamie. 2002 – 2006 udział w międzynarodowym projekcie badawczym Clay Plaster – Tynki Gliniane w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczestnictwo w 43 konferencjach krajowych i międzynarodowych, około 50 publikacji naukowych i 44 opracowań popularnonaukowych dotyczących ekologii i recyklingu w architekturze, zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym oraz zasad projektowania regeneratywnego. Autor monografii „Dematerializacja w architekturze” [2015], współautor monografii „Local Government Reform In Poland” [2005], „Ekorozwój i Agenda 21. Interdyscyplinarny model kształcenia” [2007] oraz „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” [2010]. Od 2016 r kierownik Zakładu Architektury Użyteczności Publicznej w Katedrze Projektowania Architektonicznego WBiA, ZUT w Szczecinie. 

Autor i współautor licznych opracowań projektowych i realizacji w tym Słonecznego Centrum Handlowego w Szczecinie, budynku biurowego przy Al. Niepodległości 22 w Szczecinie, schronisk dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu, Dobrej Szczecińskiej, Koszalinie i Szczecinie, Remontu dworca PKP Szczecin Główny, przebudowy Oddziału NBP w Szczecinie. Nagrody i wyróżnienia w konkursach architektonicznych, w tym III miejsce w konkursie na Projekt rewitalizacji osiedla Pasewalk Ost, I miejsce na opracowanie projektu zagospodarowania Alei Fontann w Szczecinie oraz wyróżnienie w konkursie SARP: „Rekonstrukcja miasta - najlepszy zrealizowany obiekt w okresie 1996-2009” za realizację przebudowy Alei Fontann, I miejsce na Projekt przystani żeglarskiej nad jeziorem Liwia Łuża w Niechorzu, II miejsce w drugiej edycji konkursu na Projekt budynków Wydziału Chemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego, wyróżnienie za projekt Ratusza w Rewalu oraz Projekt przebudowy Opery na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Obszar zainteresowań i prowadzonej tematyki badawczej: [1] organizacja i zarządzanie procesem zrównoważonego projektowania architektonicznego (ocena cyklu życia, digitalizacja przestrzeni i dematerializacja, projektowanie ewolucyjne), [2] architektura a gospodarka zasobami (ekologiczne materiały budowlane, technologie przyjazne środowisku), [3] transformacje struktur urbanistycznych (recykling przestrzeni, metabolizm miast, rewitalizacja), [4] polityki i strategie ekologiczne oraz ich wpływ na planowanie przestrzeni (wpływ architektury na zmiany klimatyczne i wielkość śladu węglowego, planowanie rezyliencji, projektowanie regeneratywne).