Marek Czyński, dr hab. inż. arch. prof. nadzw. ZUT (prof. emerytowany)

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1970).
Doktorat: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej.
Habilitacja: Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Architekt, urbanista, nauczyciel akademicki.
Promotor prac doktorskich i dyplomowych magisterskich.
Kierownik Studiów Doktoranckich na WBiA.

Członek SARP i Izby Architektów, Prezes Oddziału SARP Szczecin (2007-2012)
Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: ergonomia, antropologia architektury i urbanistyki, projektowanie architektoniczne obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, szpitalnictwa, rehabilitacji oraz opieki społecznej.

Problematyka prac dyplomowych: przestrzeń i obiekty użyteczności publicznej, lecznictwo uzdrowiskowe, obiekty służby zdrowia, rehabilitacji i opieki społecznej, projektowanie i rehabilitacja środowiska mieszkalnego.

Problematyka prac doktorskich: bezpieczne środowisko zbudowane, proksemiczne i ergonomiczne aspekty architektury, wzorce kulturowe architektury,  metody badawcze w projektowaniu.
Projekty architektoniczne obiektów i wnętrz mieszkalnych, służby zdrowia i opieki społecznej, projekty urbanistyczne i opracowania planistyczne. Nagrody i wyróżnienia w konkursach architektonicznych i urbanistycznych. 

Publikacje i badania z zakresu: antropologii architektury, ergonomii, bezpieczeństwa behawioralnego i jakości życia w środowisku zbudowanym, terapeutycznych aspektów architektury. Autor monografii pt. „Architektura w przestrzeni ludzkich zachowań. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w środowisku zbudowanym”, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2006.