Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Imię i nazwisko
Stopień naukowy
i stanowisko
Jednostka
organizacyjna
Pokój
Telefon
Email
Dzień
i godziny konsultacji
Arlet Piotr dr hab. inż. arch.
prof. ZUT
Katedra Projektowania
Architektonicznego
113 Żołnierska
409 Piastów
449 43 62
449 55 24
arlet@zut.edu.pl Poniedziałek 12.00 - 14.00 ul. Żołnierska pok.111
Wtorek 12.00 - 14.00 al. Piastów 409
Barełkowski Robert dr hab. inż. arch.
prof. ZUT
Katedra Projektowania
Architektonicznego
109 449 56 10 robert@armageddon.com.pl
Robert.Barelkowski@zut.edu.pl
Urlop naukowy
Bondar Jarosław dr inż. arch.
adiunkt
Katedra Projektowania
Architektonicznego
225 449 56 26 bondar@lab4arch.pl
Jaroslaw.Bondar@zut.edu.pl
Wtorek, 15.30 - 17.00
Czwartek, 15.30 - 17.00
Czyński Marek dr hab. inż. arch.
prof. ZUT
Katedra Projektowania
Architektonicznego
217 449 56 20 Marek.Czynski@zut.edu.pl Poniedziałek 11.00 - 12.00
Hajdamowicz Ryszard dr inż. arch.
adiunkt
Katedra Projektowania
Architektonicznego
406 Piastów 449 45 75 rhajdamowicz@zut.edu.pl Wtorek 15.45 - 16.45 al. Piastów pok. 406
Kopczyńska Olga dr inż. arch.
adiunkt
Katedra Projektowania
Architektonicznego
213 449 56 17 okopczynska@zut.edu.pl Czwartek 16.00 - 18.00
Ostrowski Marek mgr inż. arch.
asystent
Katedra Projektowania
Architektonicznego
224 449 56 25
kom. 503 007 394
mostrowski@zut.edu.pl Czwartek, 15.15 - 16.00
Piątek, 8.15 - 9.00
Sachanowicz Tomasz mgr inż. arch.
asystent
Katedra Projektowania
Architektonicznego
224 449 56 26 tomasz.sachanowicz@gmail.com
Tomasz.Sachanowicz@zut.edu.pl
Środa, 9.15 - 10.45
Świtalska Alicja mgr inż. arch.
asystent
Katedra Projektowania
Architektonicznego
407 Piastów 449 43 50 alicja.switalska@zut.edu.pl czwartek 12.00 - 13.30 al. Piastów pok. 407
Świątek Leszek dr inż. arch.
adiunkt
Katedra Projektowania
Architektonicznego
216 449 56 19 swjoan@poczta.onet.pl
Leszek.Swiatek@zut.edu.pl
Środa 17.00 - 18.30
Tuszyński Mariusz dr inż. arch.
adiunkt
Katedra Projektowania
Architektonicznego
225 449 56 26 mtuszynski@onet.pl
Mariusz-Tuszynski@zut.edu.pl
Poniedziałek 13.15 - 15.00