KIEROWNIK KATEDRY
Robert Barełkowski, dr hab. inż. arch. prof. ZUT


ADIUNKCI 
Jarosław Bondar, dr inż. arch. 
Leszek Świątek, dr inż. arch. 
Mariusz Tuszyński, dr inż. arch. 


ASYSTENCI 
Marek Ostrowski, mgr inż. arch.
Tomasz Sachanowicz, mgr inż. arch.