KIEROWNIK KATEDRY
Piotr  Arlet, dr hab. inż. arch. prof. ZUT


SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI 
Robert Barełkowski, dr hab. inż. arch. prof. ZUT 
Marek Czyński, dr hab. inż. arch. prof. ZUT


ADIUNKCI 
Jarosław Bondar, dr inż. arch. 
Leszek Świątek, dr inż. arch. 
Mariusz Tuszyński, dr inż. arch. 


ASYSTENCI 
Marek Ostrowski, mgr inż. arch.
Tomasz Sachanowicz, mgr inż. arch.