KIEROWNIK KATEDRY
Piotr  Arlet, dr hab. inż. arch. prof. ZUT


SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI 
Robert Barełkowski, dr hab. inż. arch. prof. ZUT 
Marek Czyński, dr hab. inż. arch. prof. ZUT (prof. emerytowany)


ADIUNKCI 
Jarosław Bondar, dr inż. arch.
Ryszard Hajdamowicz, dr inż. arch.
Olga Kopczyńska, dr inż. arch.

Leszek Świątek, dr inż. arch. 
Mariusz Tuszyński, dr inż. arch. 


ASYSTENCI 
Eliza Goczyńska, mgr inż. arch.
Marek Ostrowski, mgr inż. arch.
Tomasz Sachanowicz, mgr inż. arch.
Alicja Świtalska, mgr inż. arch.